Cung Cấp Giải Pháp Marketing Online Trọn Gói
Hotline: 0914 026 068

Super Hosting

 • SUPERHOST #1
  750,000
  vnđ/Tháng
  7 GB
  Dung lượng
  270 GB
  Băng thông
  170
  Địa chỉ mail
  5
  Tài khoản FTP
  4
  Database SQL
  10
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • SUPERHOST #2
  1,000,000
  vnđ/Tháng
  10 GB
  Dung lượng
  350 GB
  Băng thông
  200
  Địa chỉ mail
  10
  Tài khoản FTP
  5
  Database SQL
  30
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • SUPERHOST #3
  1,800,000
  vnđ/Tháng
  50 GB
  Dung lượng
  600 GB
  Băng thông
  1000
  Địa chỉ mail
  10
  Tài khoản FTP
  10
  Database SQL
  60
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • SUPERHOST #4
  3,600,000
  vnđ/Tháng
  200 GB
  Dung lượng
  1000 GB
  Băng thông
  1500
  Địa chỉ mail
  10
  Tài khoản FTP
  15
  Database SQL
  100
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup

Hosting Chất Lượng Cao

 • HOST PRO 1
  110,000
  vnđ/Tháng
  500 MB
  Dung lượng
  20GB
  Băng thông
  10
  Địa chỉ mail
  1
  Tài khoản FTP
  0
  Database SQL
  1
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • HOST PRO 2
  220,000
  vnđ/Tháng
  1 GB
  Dung lượng
  70 GB
  Băng thông
  50
  Địa chỉ mail
  3
  Tài khoản FTP
  5
  Database SQL
  3
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • HOST PRO 3
  330,000
  vnđ/Tháng
  2 GB
  Dung lượng
  100 GB
  Băng thông
  80
  Địa chỉ mail
  3
  Tài khoản FTP
  5
  Database SQL
  3
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • HOST PRO 4
  440,000
  vnđ/Tháng
  3 GB
  Dung lượng
  150 GB
  Băng thông
  100
  Địa chỉ mail
  4
  Tài khoản FTP
  7
  Database SQL
  4
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • HOST PRO 5
  550,000
  vnđ/Tháng
  5 GB
  Dung lượng
  200 GB
  Băng thông
  150
  Địa chỉ mail
  5
  Tài khoản FTP
  9
  Database SQL
  5
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup

Hosting (Linux – Window)

 • CÁ NHÂN
  36,000
  vnđ/Tháng
  300 MB
  Dung lượng
  5 GB
  Băng thông
  10
  Địa chỉ mail
  Unlimited
  Tài khoản FTP
  1
  Database SQL
  1
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • CÁ NHÂN ++
  60,000
  vnđ/tháng
  600 MB
  Dung lượng
  10 GB
  Băng thông
  20
  Địa chỉ mail
  Unlimited
  Tài khoản FTP
  2
  Database SQL
  Unlimited
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • BÁN CHUYÊN NGHIỆP
  85,000
  vnđ/tháng
  800 MB
  Dung lượng
  15 GB
  Băng thông
  Unlimited
  Địa chỉ mail
  Unlimited
  Tài khoản FTP
  2
  Database SQL
  Unlimited
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • BÁN CHUYÊN NGHIỆP ++
  135,000
  vnđ/tháng
  1.1 GB
  Dung lượng
  20
  Băng thông
  40
  Địa chỉ mail
  Unlimited
  Tài khoản FTP
  3
  Database SQL
  Unlimited
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • CHUYÊN NGHIỆP
  160,000
  vnđ/Tháng
  1.5 GB
  Dung lượng
  30 GB
  Băng thông
  50
  Địa chỉ mail
  Unlimited
  Tài khoản FTP
  6
  Database SQL
  Unlimited
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • DOANH NGHIỆP
  250,000
  vnđ/Tháng
  3 GB
  Dung lượng
  Unlimited
  Băng thông
  Unlimited
  Địa chỉ mail
  Unlimited
  Tài khoản FTP
  9
  Database SQL
  Unlimited
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
  430,000
  vnđ/tháng
  10 GB
  Dung lượng
  Unlimited
  Băng thông
  Unlimited
  Địa chỉ mail
  Unlimited
  Tài khoản FTP
  Unlimited
  Database SQL
  Unlimited
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • TMĐT ++
  650,000
  vnđ/tháng
  20 GB
  Dung lượng
  Unlimited
  Băng thông
  Unlimited
  Địa chỉ mail
  Unlimited
  Tài khoản FTP
  Unlimited
  Database SQL
  Unlimited
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup

Hosting Giá Rẻ

 • CHEAP #1
  30,000
  vnđ/Tháng
  500 MB
  Dung lượng
  5 GB
  Băng thông
  10
  Địa chỉ mail
  1
  Tài khoản FTP
  1
  Database SQL
  Unlimited
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  Net Framework
  Netcore
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • CHEAP #2
  49,000
  vnđ/Tháng
  1GB
  Dung lượng
  20GB
  Băng thông
  30
  Địa chỉ mail
  2
  Tài khoản FTP
  2
  Database SQL
  20
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  Net Framework
  Netcore
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • CHEAP #3
  63,000
  vnđ/Tháng
  5 GB
  Dung lượng
  50 GB
  Băng thông
  60
  Địa chỉ mail
  3
  Tài khoản FTP
  3
  Database SQL
  50
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  Net Framework
  Netcore
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • CHEAP #4
  99,000
  vnđ/Tháng
  10 GB
  Dung lượng
  100 GB
  Băng thông
  100
  Địa chỉ mail
  4
  Tài khoản FTP
  4
  Database SQL
  100
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  Net Framework
  Netcore
  MVC
  Hàng tuần
  Backup