Cung Cấp Giải Pháp Marketing Online Trọn Gói
Hotline: 0914 026 068

Dịch vụ cộng thêm dành cho Web Hosting

100G Bandwidth Extra
820.000đ x 1 tháng


(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)

10G Bandwidth Extra
188.000đ x 1 tháng


(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)

1G Bandwidth Extra
20.000đ x 1 tháng


(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)

50G Bandwidth Extra
500.000đ x 1 tháng


(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)

5G Bandwidth Extra
97.000đ x 1 tháng


(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)

Restore data for Hosting
200.000đ = OneTime