Cung Cấp Giải Pháp Marketing Online Trọn Gói
Hotline: 0825 268 268

Hosting dành cho các Website có mức độ giao dịch dữ liệu rất lớn, đòi hỏi ổn định cũng như bảo mật cao.

 • SUPERHOST #1
  750,000
  vnđ/Tháng
  7 GB
  Dung lượng
  270 GB
  Băng thông
  170
  Địa chỉ mail
  5
  Tài khoản FTP
  4
  Database SQL
  10
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • SUPERHOST #2
  1,000,000
  vnđ/Tháng
  10 GB
  Dung lượng
  350 GB
  Băng thông
  200
  Địa chỉ mail
  10
  Tài khoản FTP
  5
  Database SQL
  30
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • SUPERHOST #3
  1,800,000
  vnđ/Tháng
  50 GB
  Dung lượng
  600 GB
  Băng thông
  1000
  Địa chỉ mail
  10
  Tài khoản FTP
  10
  Database SQL
  60
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • SUPERHOST #4
  3,600,000
  vnđ/Tháng
  200 GB
  Dung lượng
  1000 GB
  Băng thông
  1500
  Địa chỉ mail
  10
  Tài khoản FTP
  15
  Database SQL
  100
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup