Cung Cấp Giải Pháp Marketing Online Trọn Gói
Hotline: 0914 026 068

Dịch vụ Quảng cáo Google Adwords

 • Google #1
  Số từ khóa Unlimited
  Số mẫu quảng cáo 10
  Báo cáo Hàng tháng
  Đặt logo trên bang.vn 2.000.000 Bang
  5,000,000 đ
  Tháng
 • Google #2
  Số từ khóa Unlimited
  Số mẫu quảng cáo 20
  Báo cáo Hàng tháng
  Đặt logo trên bang.vn 2.500.000 Bang
  10,000,000 đ
  Tháng
 • Google #3
  Số từ khóa Unlimited
  Số mẫu quảng cáo 30
  Báo cáo Hàng tuần
  Đặt logo trên bang.vn 3.000.000 Bang
  15,000,000 đ
  Tháng
 • GOOGLE #4
  Số từ khóa Unlimited
  Số mẫu quảng cáo 40
  Báo cáo Hàng tuần
  Đặt logo trên bang.vn 3.500.000 Bang
  20,000,000 đ
  Tháng
 • GOOGLE #5
  Số từ khóa Unlimited
  Số mẫu quảng cáo 50
  Báo cáo Hàng tuần
  Đặt logo trên bang.vn 4.000.000 Bang
  25,000,000 đ
  Tháng
 • GOOGLE #6
  Số từ khóa Unlimited
  Số mẫu quảng cáo 60
  Báo cáo Hàng tuần
  Đặt logo trên bang.vn 4.500.000 Bang
  30,000,000 đ
  Tháng