Cung Cấp Giải Pháp Marketing Online Trọn Gói
Hotline: 0914 026 068

Dành cho các đối tượng quan tâm về giá

 • CHEAP #1
  30,000
  vnđ/Tháng
  500 MB
  Dung lượng
  5 GB
  Băng thông
  10
  Địa chỉ mail
  1
  Tài khoản FTP
  1
  Database SQL
  Unlimited
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  Net Framework
  Netcore
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • CHEAP #2
  49,000
  vnđ/Tháng
  1GB
  Dung lượng
  20GB
  Băng thông
  30
  Địa chỉ mail
  2
  Tài khoản FTP
  2
  Database SQL
  20
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  Net Framework
  Netcore
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • CHEAP #3
  63,000
  vnđ/Tháng
  5 GB
  Dung lượng
  50 GB
  Băng thông
  60
  Địa chỉ mail
  3
  Tài khoản FTP
  3
  Database SQL
  50
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  Net Framework
  Netcore
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • CHEAP #4
  99,000
  vnđ/Tháng
  10 GB
  Dung lượng
  100 GB
  Băng thông
  100
  Địa chỉ mail
  4
  Tài khoản FTP
  4
  Database SQL
  100
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  Net Framework
  Netcore
  MVC
  Hàng tuần
  Backup