Cung Cấp Giải Pháp Marketing Online Trọn Gói
Hotline: 0914 026 068

Hosting chuyên nghiệp chất lượng cao dành cho các website Doanh nghiệp và thương mại điện tử.

 • HOST PRO 1
  110,000
  vnđ/Tháng
  500 MB
  Dung lượng
  20GB
  Băng thông
  10
  Địa chỉ mail
  1
  Tài khoản FTP
  0
  Database SQL
  1
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • HOST PRO 2
  220,000
  vnđ/Tháng
  1 GB
  Dung lượng
  70 GB
  Băng thông
  50
  Địa chỉ mail
  3
  Tài khoản FTP
  5
  Database SQL
  3
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • HOST PRO 3
  330,000
  vnđ/Tháng
  2 GB
  Dung lượng
  100 GB
  Băng thông
  80
  Địa chỉ mail
  3
  Tài khoản FTP
  5
  Database SQL
  3
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • HOST PRO 4
  440,000
  vnđ/Tháng
  3 GB
  Dung lượng
  150 GB
  Băng thông
  100
  Địa chỉ mail
  4
  Tài khoản FTP
  7
  Database SQL
  4
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • HOST PRO 5
  550,000
  vnđ/Tháng
  5 GB
  Dung lượng
  200 GB
  Băng thông
  150
  Địa chỉ mail
  5
  Tài khoản FTP
  9
  Database SQL
  5
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup