Cung Cấp Giải Pháp Marketing Online Trọn Gói
Hotline: 0914 026 068

Dịch vụ Quảng cáo Google Display

 • GOOGLE DISPLAY #1
  Số mẫu quảng cáo 10
  Báo cáo Hàng tháng
  Đặt logo trên bang.vn 1.000.000 Bang
  5,000,000 đ
  Tháng
 • GOOGLE DISPLAY #2
  Số mẫu quảng cáo 20
  Báo cáo Hàng tháng
  Đặt logo trên bang.vn 2.000.000 Bang
  10,000,000 đ
  Tháng
 • GOOGLE DISPLAY #3
  Số mẫu quảng cáo 30
  Báo cáo Hàng tháng
  Đặt logo trên bang.vn 3.000.000 Bang
  15,000,000 đ
  Tháng
 • GOOGLE DISPLAY #4
  Số mẫu quảng cáo 40
  Báo cáo Hàng tháng
  Đặt logo trên bang.vn 4.000.000 Bang
  20,000,000 đ
  Tháng
 • GOOGLE DISPLAY #5
  Số mẫu quảng cáo 50
  Báo cáo Hàng tháng
  Đặt logo trên bang.vn 5.000.000 Bang
  25,000,000 đ
  Tháng
 • GOOGLE DISPLAY #6
  Số mẫu quảng cáo 60
  Báo cáo Hàng tháng
  Đặt logo trên bang.vn 6.000.000 Bang
  30,000,000 đ
  Tháng