Cung Cấp Giải Pháp Marketing Online Trọn Gói
Hotline: 0914 026 068

Giải pháp phù hợp cho cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có website mà tiết kiệm chi phí.

 • CÁ NHÂN
  36,000
  vnđ/Tháng
  300 MB
  Dung lượng
  5 GB
  Băng thông
  10
  Địa chỉ mail
  Unlimited
  Tài khoản FTP
  1
  Database SQL
  1
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • CÁ NHÂN ++
  60,000
  vnđ/tháng
  600 MB
  Dung lượng
  10 GB
  Băng thông
  20
  Địa chỉ mail
  Unlimited
  Tài khoản FTP
  2
  Database SQL
  Unlimited
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • BÁN CHUYÊN NGHIỆP
  85,000
  vnđ/tháng
  800 MB
  Dung lượng
  15 GB
  Băng thông
  Unlimited
  Địa chỉ mail
  Unlimited
  Tài khoản FTP
  2
  Database SQL
  Unlimited
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • BÁN CHUYÊN NGHIỆP ++
  135,000
  vnđ/tháng
  1.1 GB
  Dung lượng
  20
  Băng thông
  40
  Địa chỉ mail
  Unlimited
  Tài khoản FTP
  3
  Database SQL
  Unlimited
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • CHUYÊN NGHIỆP
  160,000
  vnđ/Tháng
  1.5 GB
  Dung lượng
  30 GB
  Băng thông
  50
  Địa chỉ mail
  Unlimited
  Tài khoản FTP
  6
  Database SQL
  Unlimited
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • DOANH NGHIỆP
  250,000
  vnđ/Tháng
  3 GB
  Dung lượng
  Unlimited
  Băng thông
  Unlimited
  Địa chỉ mail
  Unlimited
  Tài khoản FTP
  9
  Database SQL
  Unlimited
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
  430,000
  vnđ/tháng
  10 GB
  Dung lượng
  Unlimited
  Băng thông
  Unlimited
  Địa chỉ mail
  Unlimited
  Tài khoản FTP
  Unlimited
  Database SQL
  Unlimited
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup
 • TMĐT ++
  650,000
  vnđ/tháng
  20 GB
  Dung lượng
  Unlimited
  Băng thông
  Unlimited
  Địa chỉ mail
  Unlimited
  Tài khoản FTP
  Unlimited
  Database SQL
  Unlimited
  Park/Addon Domain
  PHP (PHP 5.x đến 7.x)
  ASP/ASP.NET
  Free
  SSL
  Free
  HTTP/2
  2.0 đến 4.8
  Net Framework
  1.0 đến 3.1
  Netcore
  Tất cả phiên bản
  MVC
  Hàng tuần
  Backup