Cung Cấp Giải Pháp Marketing Online Trọn Gói
Hotline: 0914 026 068

Dịch vụ Quảng cáo Facebook

 • FACEBOOK #1
  Phí cài đặt Miễn phí
  Vị trí hiển thị Bên phải hoặc Bản Tin
  Báo cáo Hàng tháng
  Đặt logo trên bang.vn 1.500.000 Bang
  5,000,000 đ
  Tháng
 • FACEBOOK #2
  Phí cài đặt Miễn phí
  Vị trí hiển thị Bên phải hoặc Bản Tin
  Báo cáo Hàng tháng
  Đặt logo trên bang.vn 2.000.000 Bang
  10,000,000 đ
  Tháng
 • FACEBOOK #3
  Phí cài đặt Miễn phí
  Vị trí hiển thị Bên phải hoặc Bản Tin
  Báo cáo Hàng tháng
  Đặt logo trên bang.vn 2.500.000 Bang
  15,000,000 đ
  Tháng
 • FACEBOOK #4
  Phí cài đặt Miễn phí
  Vị trí hiển thị Bên phải hoặc Bản Tin
  Báo cáo Hàng tháng
  Đặt logo trên bang.vn 3.000.000 Bang
  20,000,000 đ
  Tháng
 • FACEBOOK #5
  Phí cài đặt Miễn phí
  Vị trí hiển thị Bên phải hoặc Bản Tin
  Báo cáo Hàng tháng
  Đặt logo trên bang.vn 3.500.000 Bang
  25,000,000 đ
  Tháng
 • FACEBOOK #6
  Phí cài đặt Miễn phí
  Vị trí hiển thị Bên phải hoặc Bản Tin
  Báo cáo Hàng tháng
  Đặt logo trên bang.vn 4.000.000 Bang
  30,000,000 đ
  Tháng
 • FACEBOOK #7
  Phí cài đặt Miễn phí
  Vị trí hiển thị Bên phải hoặc Bản Tin
  Báo cáo Hàng tháng
  Đặt logo trên bang.vn 4.500.000 Bang
  40,000,000 đ
  Tháng
 • FACEBOOK #8
  Phí cài đặt Miễn phí
  Vị trí hiển thị Bên phải hoặc Bản Tin
  Báo cáo Hàng tháng
  Đặt logo trên bang.vn 5.000.000 Bang
  50,000,000 đ
  Tháng